Spletna okrogla miza:

»Novi zakoni o psihoterapiji v Evropi: kako se je zataknila Slovenija?«

Kdaj: četrtek, 18. junija 2020, od 19. do 21. ure na spletni aplikaciji ZOOM

Organizator

Delovna skupina za slovenski zakon o psihoterapiji in svetovanju,  v kateri so predstavniki :

 

  • Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana),
  • Teološke fakultete Univerze Ljubljana (TeoF UL),Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ),
  • Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS),
  • Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS)
  • Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP)

Dogodek je za vse udeležence brezplačen in bo potekal v angleškem jeziku. Obširnejše vabilo s programom pošiljamo v prilogi. Navodila za prijavo najdete v pripetem vabilu. Prav tako kot prilogo najdete tudi pismo Varuha človekovih pravic RS in dodatno novinarsko gradivo.

 

Z organizacijo okrogle mize želimo pridobiti neposredne informacije o izkušnjah v zvezi s sprejemanjem zakonske regulative v Avstriji, Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem in Malti ter tudi na podlagi teh izkušenj oblikovati  sodobno in kvalitetno normativno ureditev psihoterapije in svetovanja v Sloveniji.

 

Ker je priprava normativne ureditve psihoterapije in svetovanja pri nas medresorski projekt treh ministrstev in ker je nujno, da se  delo na zakonu ponovno zažene, smo k sodelovanju povabili tudi predstavnike treh ministrstev – MIZŠ, MZ, MDDSZ in pričakujemo, da se bodo dogodka udeležili.

 

Vabimo vas, da s svojo udeležbo in poročanjem o dogodku ter s tem o situaciji na področju normativne ureditve področja psihoterapije in svetovanja v Sloveniji, podprete naša prizadevanja za psihoterapijo in svetovanje kot samostojna poklica in avtonomni akademski disciplini.

Namen in tematika okrogle mize

 

Leta 2018 sta nova zakona o psihoterapiji sprejeli Hrvaška in Malta, leta 2019 Nemčija, Srbija pa je v letu 2020 oblikovala nov predlog zakona, medtem ko so se prizadevanja za slovenski zakon znova znašla v slepi ulici, kljub temu da je Državni zbor 27. marca 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, v kateri je med prioritetnimi nalogami zapisano, da se mora zakonsko urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja in sicer: priprava osnutka zakona do konca leta 2018, sprejem zakona v parlamentu do konca 2019 in implementacija do konca leta 2020.

 

V okviru Ministrstva za zdravje (MZ) se je marca 2018 oblikovala nova medresorska delovna skupina za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji (v nadaljevanju DSNUP), v kateri smo bili, poleg zastopnikov treh ministrstev (zdravje, sociala, šolstvo), predstavniki ključnih izvajalcev psihoterapevtske in psihosocialne svetovalne dejavnosti ter izobraževanj s teh področij (med njimi tudi člani Delovne skupine, ki organiziramo to okroglo mizo). Kljub temu da smo do oktobra 2018 Ministrstvu za zdravje predložili vsa potrebna gradiva v obsegu več sto strani (osnutek predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti vključno z obrazložitvijo vsakega člena posebej, analizo trenutnega stanja psihoterapije v Sloveniji, mednarodno primerjavo normativnih ureditev psihoterapije in svetovanja, osnutek standardov poklicne psihoterapevtske dejavnosti in izobraževanja, etični kodeks, osnutek programa specializacije in slovar pojmov), se je MZ od
takrat zagrnilo v molk in popolno ignoranco na vsak naš poskus po stiku in sodelovanju.

 

Glavni namen okrogle mize je izmenjava informacij o trenutnem stanju zakonske ureditve v Avstriji, Nemčiji, Srbiji in na Hrvaškem, ter na podlagi teh izkušenj iskanje poti in pobud za sodobno in  kvalitetno normativno ureditev psihoterapije in svetovanja v Sloveniji.

Vabljeni,

za organizatorje okrogle mize

Mag. Miran Možina, moderator okrogle mize

Dokumenti PDF

– s razširjenimi informacijami

Prijave

 

Prijave na dogodek se zbirajo do najkasneje četrtka, 18. junija, do 12.00 ure.

 

Za prijavo sledite povezavi do prijavnega obrazca.

 

Po uspešni prijavi boste prejeli natančne informacije za udeležbo na dogodku preko e-pošte.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na naslov: spela.motoh@sfu-ljubljana.si.