Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje

Smo Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje, ki nas druži skupni interes urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v slovenskem prostoru skladno z vizijo našega združenja, ki je

  • ponuditi uporabnikom varno in pregledno ponudbo psihoterapevtskih in svetovalnih storitev v slovenskem prostoru
  • normativno urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da bodo psihoterapevtske in svetovalne storitve na visoko strokovnem in etičnem nivoju, dostope

Organi združenja

PREDSEDNICA:  Irena Kosovel

 

PODPREDSEDNIK : Anton Majhen

 

UPRAVNI ODBOR:
Irena Kosovel, predsednica, Miran  Možina, Drago Jerebic, Primož Rakovec,

Urška Batellino in  Katja Steinbuch, člani

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Marta Jenko, predsednica, Silvo Koželj, Ingrid Plankar, Beno Arnejčič in

Emil Benedik, člani

 

NADZORNI SVET:
Anja Kozina predsednica,  Daniela Brečko in Zlatko Vršič člana

Članstvo

Povezali smo se izvajalci in uporabniki psihoterapevtskih in svetovalnih storitev ter podporniki in simpatizerji aktivnosti za ureditev statusa psihoterapije in psihosocialnega svetovanja pri nas.  SZPS si za svoje člane  trudi zagotoviti takšne pogoje delovanje, kakršni naj  bodo zagotovljeni z bodočo  normativno ureditev oz. takšne, kakršne bi morala zagotoviti država za varno psihoterapijo in svetovanje,  kar pomeni:

  • da so psihoterapevti in svetovalci ustrezno usposobljeni
  • da supervizirajo ali/in intervizirajo svoje delo
  • da so zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa psihoterapije in svetovanja
  • da se bodo v primeru pritožb uporabnikov v zvezi z njihovim delom, podvrgli obravnavi pred častnim razsodiščem SZPS
  • da je odgovornost psihoterapevtov in svetovalcev za njihovo delo zavarovana
  • da delujejo v pravno formalno dopustni statusni obliki (zasebni zavod, s.p., d.o.o…)
  • da delujejo v primernih delovnih prostorih.

 

VEČ:

Naša vizija

Psihoterapija in psihosocialno svetovanje naj se uveljavita kot avtonomni družbeni dejavnosti, temelječi na strokovnih in znanstvenih podlagah. Izvajata se  kot preventivna in kurativna  obravnava  posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast  in višjo kakovost življenja.

V ta namen se zavzemamo za normativno ureditev področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da se zagotovi visoko  strokovne in etične storitve, dostopne vsem, ki jih potrebujejo, v primernem času, po dostopnih cenah oz. brezplačno preko zdravstvenega sistema.