Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje

Smo Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje, ki nas druži skupni interes urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v slovenskem prostoru skladno z vizijo našega združenja, ki je:

 

  • ponuditi uporabnikom varno in pregledno ponudbo psihoterapevtskih in svetovalnih storitev v slovenskem prostoru,
  • normativno urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da bodo psihoterapevtske in svetovalne storitve na visoko strokovnem in etičnem nivoju, dostope.

Organi združenja

PREDSEDNICA SZPS:  Irena Kosovel

 

PODPREDSEDNICA SZPS: Urška Kranjc Jakša

 

UPRAVNI ODBOR SZPS:
Miran  Možina, Drago Jerebic, Vesna Žarkovič, Nuša Kovačevič Tojnko, Urška Battelino

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Marta Jenko (predsednica), Ingrid Plankar, Beno Arnejčič, Emil Benedik, Ana Matijevič

 

NADZORNI ODBOR:
Anja Kozina (predsednica),  Daniela Brečko in Zlatko Vršič

 

Opomba: Volilna lista sprejeta na volilni seji SZPS 22.9.2022.

Članstvo

Povezali smo se izvajalci in uporabniki psihoterapevtskih in svetovalnih storitev ter podporniki in simpatizerji aktivnosti za ureditev statusa psihoterapije in psihosocialnega svetovanja pri nas.  SZPS si za svoje člane  trudi zagotoviti takšne pogoje delovanje, kakršni naj  bodo zagotovljeni z bodočo  normativno ureditev oz. takšne, kakršne bi morala zagotoviti država za varno psihoterapijo in svetovanje,  kar pomeni:

 

  • da so psihoterapevti in svetovalci ustrezno usposobljeni
  • da supervizirajo ali/in intervizirajo svoje delo
  • da so zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa psihoterapije in svetovanja
  • da se bodo v primeru pritožb uporabnikov v zvezi z njihovim delom, podvrgli obravnavi pred častnim razsodiščem SZPS
  • da je odgovornost psihoterapevtov in svetovalcev za njihovo delo zavarovana
  • da delujejo v pravno formalno dopustni statusni obliki (zasebni zavod, s.p., d.o.o…)
  • da delujejo v primernih delovnih prostorih.

Včlani se

Na tem mestu lahko prenesete vlogo za včlanitev v SZPS:

 

Vloga za včlanitev

Naša vizija

Psihoterapija in psihosocialno svetovanje naj se uveljavita kot avtonomni družbeni dejavnosti, temelječi na strokovnih in znanstvenih podlagah. Izvajata se  kot preventivna in kurativna  obravnava  posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast  in višjo kakovost življenja.

V ta namen se zavzemamo za normativno ureditev področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da se zagotovi visoko  strokovne in etične storitve, dostopne vsem, ki jih potrebujejo, v primernem času, po dostopnih cenah oz. brezplačno preko zdravstvenega sistema.