Za zakon

V Slovenskem združenju za psihoterapijo in svetovanje (v nadaljevanju SZPS) smo povezani izvajalci in uporabniki psihoterapevtskih in svetovalnih storitev. 

 

Združuje nas skupni interes :

 

  • ponuditi uporabnikom v slovenskem prostoru varno in pregledno ponudbo psihoterapevtskih in svetovalnih storitev
  • normativno urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da bodo psihoterapevtske in svetovalne storitve na visoko strokovnem in etičnem nivoju, dostope vsem.

Naša vizija

 

Psihoterapija in psihosocialno svetovanje naj se uveljavita kot avtonomni družbeni dejavnosti, temelječi na strokovnih in znanstvenih podlagah. Izvajata se  kot preventivna in kurativna  obravnava  posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast  in višjo kakovost življenja. V ta namen se zavzemamo za normativno ureditev področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da se zagotovi visoko  strokovne in etične storitve, dostopne vsem, ki jih potrebujejo, v primernem času, po dostopnih cenah oz. brezplačno preko zdravstvenega sistema.

Spletna okrogla miza:
»Novi zakoni o psihoterapiji v Evropi: kako se je zataknila Slovenija?«

Z organizacijo okrogle mize želimo pridobiti neposredne informacije o izkušnjah v zvezi s sprejemanjem zakonske regulative v Avstriji, Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem in Malti ter tudi na podlagi teh izkušenj oblikovati  sodobno in kvalitetno normativno ureditev psihoterapije in svetovanja v Sloveniji.

 

Ker je priprava normativne ureditve psihoterapije in svetovanja pri nas medresorski projekt treh ministrstev in ker je nujno, da se  delo na zakonu ponovno zažene, smo k sodelovanju povabili tudi predstavnike treh ministrstev – MIZŠ, MZ, MDDSZ in pričakujemo, da se bodo dogodka udeležili.

 

Vabimo vas, da s svojo udeležbo in poročanjem o dogodku ter s tem o situaciji na področju normativne ureditve področja psihoterapije in svetovanja v Sloveniji, podprete naša prizadevanja za psihoterapijo in svetovanje kot samostojna poklica in avtonomni akademski disciplini.

 

Dogodek je za vse udeležence brezplačen in bo potekal v angleškem jeziku. Obširnejše vabilo s programom pošiljamo v prilogi. Navodila za prijavo najdete v pripetem vabilu. Prav tako kot prilogo najdete tudi pismo Varuha človekovih pravic RS in dodatno novinarsko gradivo.

Psihoterapija je znanstveno utemeljena, poglobljena obravnava posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast in višjo kakovost življenja.

PSIHOTERAPIJA

 

Psihoterapija je znanstveno utemeljena,  poglobljena obravnava posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast in višjo kakovost življenja.

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

 

Psihosocialno svetovanje je strokovna obravnava posameznika, para ali skupine, ki je fokusirana na aktualen problem (izguba, stres, čustvena stiska) z namenom čustvene pomiritve in opolnomočenja za razreševanje konkretne življenjske situacije.

Za uporabnika pomembne informacije:

 

Status članstva  psihoterapevta in svetovalca v SZPS zagotavlja varno psihoterapijo in svetovanje, kar pomeni:

  • da so psihoterapevti in svetovalci ustrezno usposobljeni
  • da supervizirajo in /ali intervizirajo svoje delo
  • da so zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa psihoterapije in svetovanja
  • da se bodo v primeru pritožb uporabnikov v zvezi z njihovim delom, podvrgli obravnavi pred častnim razsodiščem SZPS
  • da je odgovornost psihoterapevtov in svetovalcev za njihovo delo zavarovana
  • da delujejo v okviru pravno formalno dovoljenih statusnih oblikah (zasebni zavod, s.p., d.o.o…)
  • da delujejo v primernih delovnih prostorih.