Za zakon

V Slovenskem združenju za psihoterapijo in svetovanje (v nadaljevanju SZPS) smo povezani izvajalci in uporabniki psihoterapevtskih in svetovalnih storitev. 

 

Združuje nas skupni interes :

 

  • ponuditi uporabnikom v slovenskem prostoru varno in pregledno ponudbo psihoterapevtskih in svetovalnih storitev,
  • normativno urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da bodo psihoterapevtske in svetovalne storitve na visoko strokovnem in etičnem nivoju, dostope vsem.

Naša vizija

 

Psihoterapija in psihosocialno svetovanje naj se uveljavita kot avtonomni družbeni dejavnosti, temelječi na strokovnih in znanstvenih podlagah. Izvajata se  kot preventivna in kurativna  obravnava  posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast  in višjo kakovost življenja. V ta namen se zavzemamo za normativno ureditev področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja tako, da se zagotovi visoko  strokovne in etične storitve, dostopne vsem, ki jih potrebujejo, v primernem času, po dostopnih cenah oz. brezplačno preko zdravstvenega sistema.

Regulativa psihoterapije v Evropi: Kaj se Slovenija lahko nauči od drugih evropskih držav?

 

Od 7. – 10. septembra je v Ljubljani potekal 11. evropski kongres sistemske psihoterapije Evropskega združenja za družinsko terapijo (EFTA) ki se ga je udeležilo blizu 1000 psihoterapevtov iz celotne Evrope. V okviru kongresa psihoterapevtov se je 9. 9. 2022 odvila tudi okrogla miza in tiskovna konferenca z naslovom

REGULATIVA PSIHOTERAPIJE V EVROPI: KAJ SE SLOVENIJA LAHKO NAUČI OD DRUGIH EVROPSKIH DRŽAV? // PSYCHOTHERAPY REGULATION ACROSS EUROPE: WHAT CAN SLOVENIA LEARN FROM OTHER COUNTRIES?

 

Glavni namen okrogle mize je bila izmenjava informacij o trenutnem stanju zakonske ureditve v različnih evropskih državah, ter na podlagi teh izkušenj iskanje poti in pobud za sodobno in kvalitetno normativno ureditev psihoterapije v Sloveniji. Udeleženci okrogle mize so predstavili situacijo v Latviji, Srbiji, Avstriji, Nemčiji in Sloveniji

Psihoterapija je znanstveno utemeljena, poglobljena obravnava posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast in višjo kakovost življenja.

PSIHOTERAPIJA

 

Psihoterapija je znanstveno utemeljena,  poglobljena obravnava posameznika, para ali skupine, ki razrešuje stanja duševne in čustvene stiske, omogoča osebnostno rast in višjo kakovost življenja.

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

 

Psihosocialno svetovanje je strokovna obravnava posameznika, para ali skupine, ki je fokusirana na aktualen problem (izguba, stres, čustvena stiska) z namenom čustvene pomiritve in opolnomočenja za razreševanje konkretne življenjske situacije.

Za uporabnika pomembne informacije:

 

Status članstva  psihoterapevta in svetovalca v SZPS zagotavlja varno psihoterapijo in svetovanje, kar pomeni:

  • da so psihoterapevti in svetovalci ustrezno usposobljeni
  • da supervizirajo in /ali intervizirajo svoje delo
  • da so zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa psihoterapije in svetovanja
  • da se bodo v primeru pritožb uporabnikov v zvezi z njihovim delom, podvrgli obravnavi pred častnim razsodiščem SZPS
  • da je odgovornost psihoterapevtov in svetovalcev za njihovo delo zavarovana
  • da delujejo v okviru pravno formalno dovoljenih statusnih oblikah (zasebni zavod, s.p., d.o.o…)
  • da delujejo v primernih delovnih prostorih.